Hengelose Burgers staan voor een seniorenvriendelijk en inclusief gemeentelijk beleid. Mensen dienen centraal te staan niet de regels.

De gemeente dient voor haar ouderen en gehandicapten beleid overleg te plegen met belangen en welzijnsorganisaties, de wensen en behoeften dienen centraal te staan en niet het budget.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de 75 plusser zich eenzaam voelt. Daarom is het van groot belang dat er in de wijken gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan activiteiten. De gemeente moet de deelname van senioren en inwoners met een handicap aan het verenigingsleven bevorderen en faciliteren.

De gemeente dient er rekening mee te houden dat veel ouderen soms niet of slecht overweg kunnen met digitale informatie. Ouderen met alleen AOW of een klein pensioentje kunnen zich soms geen abonnement op de krant veroorloven en zijn o.a. voor het gemeentenieuws aangewezen op het Hengelo’s weekblad. De bezorging is helaas al jaren dramatisch slecht. De gemeente dient haar verantwoordelijkheid te nemen en er voor te zorgen dat het weekblad overal bezorgd wordt.

In Nederland heeft 15% van de bevolking één of meerdere beperkingen. Het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking is van toepassing op alle soorten handicaps die mensen kunnen beperken in het meedoen in de samenleving.

Helaas bevinden inwoners met een beperking zich nog steeds in een achtergestelde positie. De gemeente moet alles in het werk stellen zodat zij wel volledig aan de samenleving kunnen deelnemen.

Het VN-verdrag is leidend. Concreet betekend dit dat er bijvoorbeeld geen belemmeringen mogen zijn met betrekking tot de toegankelijkheid in gebouwen en het openbaar vervoer. Bij de inrichting van de openbare ruimte dient altijd rekening gehouden te worden met rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden. Voetpaden en trottoirs dienen vrij te zijn van obstakels.

Een omgevingsvergunning voor winkels en openbare ruimten mag alleen verleend worden als deze volledig toegankelijk is voor inwoners met een beperking.

Eddy van Essen
Volg mij op
Laatste berichten van Eddy van Essen (alles zien)
Deel dit artikel: