Sport en bewegen is geen kostenpost, maar een investering in een sterke maatschappij.
De gemeente is cruciaal voor het sportbeleid. Van de ruim twee miljard euro die overheid jaarlijks uitgeeft aan sport, komt 1,5 miljard van de gemeenten. Volgens NOC-NSF levert elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op.

Als de Coronapandemie ons een ding heeft geleerd dan is het wel dat een goede lichamelijke conditie van levensbelang is. Sport en bewegen moet voor alle Hengelose Burgers, jong of oud en zeker ook met een fysieke beperking op een laagdrempelige manier mogelijk zijn.

Het begint al bij de jeugd. Voor de lichamelijke, geestelijk en sociale ontwikkeling van kinderen is sporten en bewegen van groot belang. Daarnaast blijkt dat kinderen die nu met plezier sporten vaak ook op latere leeftijd blijven sporten en een gezondere leefstijl hebben.

Het inkomen mag nooit een belemmering zijn om in verenigingsverband te kunnen sporten. Inwoners met een minimum inkomen worden vanuit het armoedebeleid hierbij ondersteund
Samen sporten verhoogd de cohesie in de samenleving. Sport verbindt en verbroedert.
De gemeente zorgt voor goede sportvoorzieningen zoals sporthallen en beweegmogelijkheden, ook in Beckum.

De gemeente helpt de verenigingen bij het streven naar lage contributies. Denk hierbij aan vrijstelling OZB en een hoge garantievergoeding voor ophalen oud papier. Ook kan de gemeenten de verenigingen ondersteunen bij het verduurzamen van hun accommodaties zodat de energiekosten afnemen.

Naast de breedtesport ondersteund de gemeente ook de topsport. De FBK-games zijn al jaren het uithangbord van Hengelo als atletiekstad. De FBK- games zetten Hengelo wereldwijd op de kaart en zorgen voor een geweldige positieve uitstraling. Daar mogen we terecht trots op zijn.
Het Veldwijk complex kan uitgroeien tot een multi sportcentrum van formaat. Uitbreiding van de indoormogelijkheden voor atletiek is daarbij noodzakelijk. De Twentse voetbalschool en de voetbalacademie Heracles-Twente kunnen verzekerd zijn van de ondersteuning door de gemeente Hengelo.

Hengelo heeft een prachtig skatepark. Bij slecht weersomstandigheden is er behoefte aan een vaste indoorruimte. Onderzocht moet worden waar dit mogelijk is in de buurt van het industrieplein. Hier kunnen dan meer activiteiten ontplooid worden voor deze doelgroep.

Een keer per jaar willen we in het voorjaar op het evenementenplein een sport-en-bewegen-festijn met livemuziek organiseren in combinatie met de verkiezing sportman, sportvrouw etc. Ook huldiging van vrijwilligers die zich in hebben ingezet voor sport en bewegen. Bij dit evenement kunnen alle sportverenigingen zich presenteren met bijvoorbeeld demonstraties. De bedoeling is de inwoners van jong tot oud, ook met een beperking, kennis te laten maken met het totale sport en bewegen aanbod in Hengelo.

Eddy van Essen
Volg mij op
Laatste berichten van Eddy van Essen (alles zien)
Deel dit artikel: