Omdat wij uw belang voorop stellen! De partij Hengelose Burgers is speciaal opgericht voor de burgers van Hengelo omdat de politiek overal dwars overheen heengaat. Dat betekent dat dingen erdoor worden gedrukt zonder dat er met de inwoners rekening wordt gehouden, laat staan dat er oprechte inspraak mogelijk is. Wij zien dat bijvoorbeeld bij de megawindmolens die bij woonwijken dreigen te komen.

Als onafhankelijk raadsleden willen wij een onafhankelijk raad vormen, die zich niet bezighoudt met partijbelang of het in stand houden van een coalitie, maar die de gemeente aanstuurt en controleert. Hengelose burgers willen dat en als u ons ondersteunt kunnen wij dat ook gaan doen. In zaken als megawindmolens zijn dan ook heel duidelijk, die moeten er niet komen, omdat de burgers ze niet willen. Belangrijk dus om wel te stemmen.We moeten werken aan oplossingen die juist ten goede komen aan de lokale gemeenschap en waarbij de burger niet op kosten gejaagd wordt.

Wat echt een probleem is de staat van de woningmarkt. Door jarenlang beleid van de regerende partijen is er te weinig gedaan aan volkshuisvesting, waardoor er veel te lange wachtlijsten zijn ontstaan en te hoge huizenprijzen. We willen dat er meer gebouwd gaat worden voor jongeren, starters en de middenklasse, zodat iedereen kan wonen in een fijne en veilige woonstad.

Hengelose Burgers is een positieve partij die niet alleen wil bijsturen maar ook ideeën aan wil bijdragen aan de gemeenschap zodat inwoners trots zijn om onderdeel te zijn van een stad waar veel is te doen is en die recht doen aan haar geschiedenis als metaalstad vol met werkgelegenheid, innovatieve techniek en een bloeiend verenigingsleven. Niemand hoefde zich hier eenzaam te voelen, dus dat dient nu ook niet zo te zijn.

Er moet in deze stad dan ook veel te doen zijn met uitgaan, winkelen, sport en cultuur. Op het Industrieplein komen een aantal van deze dingen al samen. Ons industrieel erfgoed, de voormalige Stork gebouwen moeten voor Hengelo, gezichtsbepalend behouden blijven. Daar moet iets ontwikkeld worden dat Hengelo echt op de kaart gaat zetten, een internationaal topmuseum bijvoorbeeld, dat bezoekers naar Hengelo trekt, die onze naam en faam bevestigt en de lokale economie aanjaagt.

Terug naar het antwoord op de vraag, waarom op Hengelose Burgers stemmen.
De gemeente is er voor de burger en niet andersom. Stem daarom op de Hengelose Burgers!

Herbert Capelle
Volg mij op
Deel dit artikel: