Bij belangrijke zaken en kwesties die tot een impasse hebben geleid moet we in Hengelo het referendum als instrument kunnen inzetten. In theorie kan dat ook, maar dan alleen in theorie.

Hengelo kent sinds 2017 een referendumverordening. Die leek geen meerderheid te halen. W.
Wiertsema van Pro Hengelo moest het aantal vereiste ondersteuningsverklaringen verdubbelen om
het aangenomen te krijgen. Voor een inleidend verzoek waren toen ongeveer 500 ondersteuningen
nodig en voor een definitief verzoek ongeveer 3000.

Kandidaat raadslid voor Hengelose Burgers Eddy van Essen deed in 2018 een poging om een
referendum over het afvalbeleid voor elkaar te krijgen. Het aantal ondersteuningen voor het
inleideinde verzoek werd met gemak gehaald, dit ondanks het feit dat Pro Hengelo het referendum
doodzweeg.

Wat toen gebeurde zegt alles over het ondemocratisch gehalte van de Hengelose gemeenteraad. 13
raadleden stemden doodleuk tegen om het referendum door te laten gaan. SP en D’66 stemden
weliswaar voor maar kwamen in een stemverklaring met mitsen en maren waaruit bleek dat ze de
uitslag niet zondermeer zouden accepteren. Daarom trok Eddy de stekker uit het referendum.
De meerderheid van de Hengelose gemeenteraad is kennelijk bang voor de mening van de Hengelose
Burgers, een keer in de vier jaar mogen ze stemmen en daar moeten ze het mee doen.

Onlangs is er een nieuwe referendumverordening aangenomen. Een typisch voorbeeld van nieuwe
wijn in oude zakken. Sterker nog, het is zelf nog slechter geworden. Voor het definitieve verzoek
tellen de ondersteuningsverklaringen van het inleidende verzoek niet meer mee!

En dan denkt men dat online met DigiD een ondersteuning indienen laagdrempelig is. Veel oudere
inwoners kunnen niet met een computer overweg. Bovendien wantrouwen veel inwoners de
gemeente, hoe is de privacy gewaarborgd?

In Arnhem heb je voor een referendum net als in Hengelo 3.000 ondersteuningen nodig. Daar werd
vorig jaar via een referendum met succes Diftar afgeschaft. Arnhem telt 162.424 inwoners en Hengelo 81.041. Als je dit omrekent naar Hengelo kom je uit opm1.500 ondersteuningen voor het definitieve verzoek en voor een inleidend verzoek 375.nDit zijn redelijke aantallen waarbij een referendum initiatief een kans van slagen heeft.
Hengelose Burgers is voor een bindend (correctief) referendum maar dat is een nagenoeg
onbereikbaar ideaal. Laten we er eerst voor zorgen een referendumverordening te krijgen waarbij
een burgerinitiatief een redelijke kans van slagen heeft. De komende raadsperiode gaan we het
onderwerp zeker aan de orde stellen met Arnhem als voorbeeld.

De huidige referendum verordening is een fopspeen met als enig doel voor de bühne te doen alsof
Hengelo een democratische stad is met een heuse referendumverordening.

Eddy van Essen
Volg mij op
Laatste berichten van Eddy van Essen (alles zien)
Deel dit artikel: