Zoiets wordt ook wel een verkiezingsprogramma genoemd of standpunten. Wij noemen het thema’s en politieke onderwerpen. Ook terug te vinden op onze flyer.

Onafhankelijke volksvertegenwoordigers in de raad, voor en door Hengelose Burgers, lokaal en vertrouwd, zonder eigenbelang.

Een transparante lokale overheid zonder vriendjespolitiek of landelijk partijbelang. De gemeente en de politiek is er voor de burgers en niet andersom.

Meer inspraak voor burgers, met een laagdrempelig bindend referendum bij belangrijke zaken.

Een realistisch energiebeleid zonder inwoners op kosten te jagen. Volop inzetten op energiebesparing en inwoners daarbij ondersteunen. Geen verplichting voor Warmtenet.

Geen hoge windturbines. Geen zonneparken in het buitengebied, maar panelen op daken, parkeerplaatsen en zelfs autowegen. Geen goederenspoorweg door Hengelo en Twente.

Een servicegericht, efficiënt en duurzaam afvalbeleid. Het huidige beleid moet op de schop, stoppen met Diftar en de hoge kosten. Overgaan op nascheiden bij de afvalverwerker.

Kunst en cultuurbeleid dat bezoekers aantrekt. Daarom een Hengelose Kunstzaal als vaste expositeruimte.

Voldoende huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen en extra woningen voor starters, ook in Beckum. Wachtlijsten eigen inwoners verkleinen.

Alle Hengelose burgers doen mee. Aandacht voor eenzaamheid onder jongeren en ouderen. Sille armoede opsporen en voorkomen. Steun voor wijkactviteiten en community.

Geen stijging gemeentelijke belastingen. Afschaffen van de hondenbelasting. Lagere parkeertarieven. Voorkomen van wild parkeren in de wijken.

Een goede en veilige leefomgeving. Naast preventie is extra inzet en handhaving op het gebied van ondermijning en (drugs-) overlast nodig. Meer groen en bomen in de binnenstad en in de wijken.

Een levendig Hengelose binnenstad met veel aanbod. Hengelo weer op de kaart zetten.

Extra ondersteuning van verenigingen. Meer aandacht voor sport en activiteiten.

Goede en betaalbare zorg. Ondersteunend en servicegericht. Menselijk en op maat. Strenge controle op malafide zorgbureaus.

Deel dit artikel: